CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 908 88RussiaKhanty -MansiyskKhanty -Mansiysk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 908 88RussiaKhanty -Mansiysk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 908 89RussiaKhanty -Mansiysk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 909 04RussiaKhanty -MansiyskBeeline
+7 912 41RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 912 51RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 912 53RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 912 81RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 912 90RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 912 93RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 919 53RussiaKhanty -MansiyskMTS
+7 922 25RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 40RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 41RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 42RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 43RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 44RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 65RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 76RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 77RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 78RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 79RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 929 24RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 950 50RussiaKhanty -Mansiysk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 950 51RussiaKhanty -Mansiysk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"