CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 92 RussiaMegaFon
+7 922 RussiaMegaFon2015-03-31
+7 922 RussiaThe Ural Federal DistrictMegaFon2013-05-07
+7 922 2RussiaSverdlovsk regionEkaterinburgОАО "MegaFon" The urals branch2012-11-17
+7 922 2RussiaSverdlovsk regionMegaFon2013-05-07
+7 922 20RussiaSverdlovsk regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 21RussiaSverdlovsk regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 22RussiaSverdlovsk regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 23RussiaChelyabinsk regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 23RussiaChelyabinsk regionChelyabinskОАО "MegaFon" The urals branch2012-11-17
+7 922 23RussiaChelyabinsk regionMegaFon2013-05-07
+7 922 24RussiaTyumen regionKhanty - Mansiysk Autonomous Okrug -YugraMegaFon2013-05-07
+7 922 25RussiaKhanty -MansiyskОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 25RussiaTyumen regionKhanty - Mansiysk Autonomous Okrug -YugraMegaFon2013-05-07
+7 922 26RussiaTyumen regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 26RussiaTyumen regionTyumenОАО "MegaFon" The urals branch2012-11-17
+7 922 26RussiaTyumen regionMegaFon2013-05-07
+7 922 27RussiaThe Republic Of KomiОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 27RussiaThe Republic Of KomiSyktyvkarОАО "MegaFon" The urals branch2012-11-17
+7 922 27RussiaThe Republic Of KomiMegaFon2013-05-07
+7 922 28RussiaYamal- NenetsОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 28RussiaTyumen regionYamal - Nenets Autonomous DistrictMegaFon2013-05-07
+7 922 29RussiaSverdlovsk regionОАО "MegaFon" The urals branch
+7 922 29RussiaSverdlovsk regionEkaterinburgОАО "MegaFon" The urals branch2012-11-17
+7 922 29RussiaSverdlovsk regionMegaFon2013-05-07