CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+48Poland
+48PolandFixed2015-03-31
+48 71 PolandWroc?Aw
+48 71 PolandMilic
+48 71 PolandTrzebnica
+48 71 32PolandFixed POLTEL Zone 52012-11-26