CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 686 5NetherlandsZiggo B.V.2015-03-31
+31 10 888NetherlandsRotterdam, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 117 86NetherlandsOostburg, ZZiggo B.V.2015-03-31
+31 118 77NetherlandsMiddelburg, ZZiggo B.V.2015-03-31
+31 13 211NetherlandsTilburg, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 13 850NetherlandsTilburg, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 13 851NetherlandsTilburg, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 13 889NetherlandsTilburg, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 15 887NetherlandsDelft, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 15 888NetherlandsDelft, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 15 889NetherlandsDelft, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 162 22NetherlandsOosterhout, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 164 31NetherlandsBergen Op Zoom, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 165 70NetherlandsRoosendaal, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 165 72NetherlandsRoosendaal, NBZiggo B.V.2015-03-31
+31 172 79NetherlandsAlphen aan den Rijn, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 182 70NetherlandsGouda, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 183 85NetherlandsGorinchem, ZHZiggo B.V.2015-03-31
+31 20 854NetherlandsAmsterdam, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 20 889NetherlandsAmsterdam, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 226 70NetherlandsNoord-Scharwoude, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 229 70NetherlandsHoorn, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 229 72NetherlandsHoorn, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 229 86NetherlandsHoorn, NHZiggo B.V.2015-03-31
+31 23 888NetherlandsHaarlem, NHZiggo B.V.2015-03-31