CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 686 8NetherlandsVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 10 760NetherlandsRotterdam, ZHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 20 760NetherlandsAmsterdam, NHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 30 760NetherlandsUtrecht, UVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 35 760NetherlandsHilversum, NHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 367 60NetherlandsAlmere, FleVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 10 76-00NetherlandsRotterdam, ZHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 111 762NetherlandsZierikzee, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 113 760NetherlandsGoes, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 113 768NetherlandsGoes, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 114 760NetherlandsHulst, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 115 760NetherlandsTerneuzen, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 115 798NetherlandsTerneuzen, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 117 760NetherlandsOostburg, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 118 760NetherlandsMiddelburg, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 13 76-20NetherlandsTilburg, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 13 76-21NetherlandsTilburg, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 15 76-00NetherlandsDelft, ZHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 15 76-01NetherlandsDelft, ZHVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 161 762NetherlandsRijen, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 162 760NetherlandsOosterhout, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 164 760NetherlandsBergen Op Zoom, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 165 760NetherlandsRoosendaal, NBVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 166 760NetherlandsTholen, ZVoiceworks B.V.2015-03-31
+31 167 760NetherlandsSteenbergen, NBVoiceworks B.V.2015-03-31