CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 10 303NetherlandsRotterdam, ZHRoutit B.V.2015-03-31
+31 20 303NetherlandsAmsterdam, NHRoutit B.V.2015-03-31
+31 20 705NetherlandsAmsterdam, NHRoutit B.V.2015-03-31
+31 26 303NetherlandsArnhem, GldRoutit B.V.2015-03-31
+31 30 303NetherlandsUtrecht, URoutit B.V.2015-03-31
+31 318 74NetherlandsBennekom, GldRoutit B.V.2015-03-31
+31 33 303NetherlandsAmersfoort, URoutit B.V.2015-03-31
+31 40 303NetherlandsEindhoven, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 55 303NetherlandsApeldoorn, GldRoutit B.V.2015-03-31
+31 70 205Netherlands's-Gravenhage (Den Haag), ZHRoutit B.V.2015-03-31
+31 74 303NetherlandsHengelo, ORoutit B.V.2015-03-31
+31 10 30-30NetherlandsRotterdam, ZHRoutit B.V.2015-03-31
+31 111 745NetherlandsZierikzee, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 113 745NetherlandsGoes, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 114 745NetherlandsHulst, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 115 745NetherlandsTerneuzen, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 117 745NetherlandsOostburg, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 118 745NetherlandsMiddelburg, ZRoutit B.V.2015-03-31
+31 13 30-30NetherlandsTilburg, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 15 30-30NetherlandsDelft, ZHRoutit B.V.2015-03-31
+31 161 745NetherlandsRijen, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 162 748NetherlandsOosterhout, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 164 745NetherlandsBergen Op Zoom, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 165 745NetherlandsRoosendaal, NBRoutit B.V.2015-03-31
+31 166 745NetherlandsTholen, ZRoutit B.V.2015-03-31