CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 10 NetherlandsPernis, ZH2015-03-31