CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 10 NetherlandsKethel, ZH2015-03-31