CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 10 NetherlandsBotlek, ZH2015-03-31