CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 42351 RussiaPrimorsky kraiChernigovka2013-05-07
+380 6140 UkraineZaporozhyeChernigovka2013-01-08