CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+48 16 PolandPrzemysl